Söderslätts Experimentella Arkeologiska Grupp


 

SEA Group

Söderslätts Experimentella Arkeologiska Grupp har sitt säte på Fotevikens Museum. Man har sin samlingslokal med verkstad i det s.k. "Vita huset". En del av Fotevikens Museums verksamhet innefattas i arkeologiska experiment. Genom denna grupp av intresserade sker en korsbefruktning mellan museum och hantverks- och ideela krafter.