Destination Viking Sagaland

Destination Viking Sagaland

 Interreg IIIC Nordlig periferi prosjekt med utgangspunkt i observatørdeltakelse i North Sea Viking Legacy
Prosjektperiode 2002-2005
Arbeider for forlengelse ut 2006, med tanke på nytt hovedprosjekt fra 2007
Sagaland prosjektet har 16 partnere fra 6 land (Norske partnere: Borg, Trondenes, Avaldsnes(finansiert gjennom NORA))
Nye partnere har kommet til hele tida (deltar som observatører)
Har bl.a produsert/arrangert
Sagalandrute - Sagaland bok og Sagaland kart
Flere populariseringer av sagaer
Lokale sagaruter med skilting etc.
Historieforteller-arrangement, seminar
Formidlingsseminar

Interreg IIIC Nordlig periferi prosjekt med utgangspunkt i observatørdeltakelse i North Sea Viking Legacy
Prosjektperiode 2002-2005
Arbeider for forlengelse ut 2006, med tanke på nytt hovedprosjekt fra 2007
Sagaland prosjektet har 16 partnere fra 6 land (Norske partnere: Borg, Trondenes, Avaldsnes(finansiert gjennom NORA))
Nye partnere har kommet til hele tida (deltar som observatører)
Har bl.a produsert/arrangert
Sagalandrute - Sagaland bok og Sagaland kart
Flere populariseringer av sagaer
Lokale sagaruter med skilting etc.
Historieforteller-arrangement, seminar
Formidlingsseminar