Destination Viking Living history

Destination Viking Living history

Interreg IIIC Østersjø prosjekt 2002-05
14 partnere fra 7 land (Norske partnere:
Karmøy kommune og RKK i Rogaland)
Hovedvekt på levende historieformidling:
miljøet (bygninger osv.)
menneskene (holdinger, kostymer, utstyr, ferdigheter)
tilbudet til publikum
Har produsert
kvalitetsmanualer for rekonstruksjoner, kopier og formidling
Vikingløypa rundt Østersjøen – bok og mange lokale brosjyrer og lignende
Fortsetter som nettverk og vil bl.a. forsøke å arrangere vikingleirer for ungdom i 2006