Hands on

 


 

Experimentell hantverksverksamhet i Söderslätt


Hantverk Hands On - Tillgängliggörande av experimentell arkeologi i Söderslätt


Förmedling av experimentell arkeologi
Fotevikens museum har under snart 15 år byggt upp en verksamhet och en anläggning bestående av en vikingatida stad med omkring 25 hus och uppbyggda miljöer. Till detta finns en serviceanläggning med entré, turistinformation, historisk butik, utställning, café och toaletter.

Museets verksamhet har till stor del bestått av att genom första och tredje person förmedla historia och arkeologi till besökande grupper och enskilda personer. Till detta hör en omfattande skolverksamhet.

I de historiska miljöerna guidas man runt, går på egen upptäcktsfärd, ser, känner och luktar. Man kan även möta hantverkare i vikingahusen.

Intresset för s.k. hands on-verksamhet är något som vi upplever har ökat mycket kraftigt under de senast tio åren. En lösning behövs för att kunna möta detta behov utan att bemanna samtliga husen med fler hantverkare (vilket skulle innebära en allt för stor personalskara). Att finna hantverkskunniga personer, som även på ett pedagogiskt sätt skall förmedla historia och dessutom allt oftare på ett främmande språk, är dessutom mycket svårt.

Museet har en stor upptagning, både vad gäller skola och inkommande turister. Hands on verksamhet kommer att ge dessa grupper ytterligare dimensioner till sitt besök. Men framförallt är det lokalbefolkningen som vi vill ska bli erbjuden ökad kompetensmöjlighet och intresse för historiskt hantverk, och medverkan i aktiviteterna kring detta. Detta ska ses som ett komplement till det beviljade EU-projetektet AMAPROF som utvecklar volontärverksamhet. I det projektet är dock inte hands on stationernas uppbyggnad en del.

Historisk verkstad för hands on förmedling
I anslutning till entré- butiksområdet planeras uppbyggnad av en historisk verkstad. Här finns bivacker, vindskjul och andra icke historiska men ej med modernt material uppbyggda skydd mot vind och väder samt som tak över huvudet.

Till detta byggs det upp ett antal stationer för hantverk så som smidesverkstad, keramikverkstad med ugnar, färgning och hantering av ull och lin, matlagning med eldstäder och gropar för kokning av mat i grop.  Garveri, täljbänkar och svarvar, borrar för hantering av trä.  Lekplats för at prova på vikingatida lekar.