North Sea Viking leagacy

North Sea Viking leagacy
De första Vikingnätverket

Interreg IIB Nordsjøprosjekt 1998-2001
17 partnere fra 5 land, i tillegg til observatører fra 5 andre land
Vestfold fylkeskommune én av partnerne
Første partnermøte ble holdt i Tønsberg, med besøk bl.a. på et uferdig Midgard i februar 1999

Utarbeidet kvalitetsmanual
Vikingløypa rundt Nordsjøen – bok
Utarbeidet skiltingsmanual – lokale skiltingsplaner
Utviklet Viking Heritage Newsletter til Viking Heritage Magazine – det ledende tidskrift for levende vikinghistorie


Samarbeidet med BALDER, et Interreg IIB prosjekt i Østersjøen
BALDER hadde et delprosjekt om vikinger, der bl.a. Nettverksamling for vikingmuseer, vikinggrupper og blankvåpengrupper inngikk
BALDERs vikingprosjekt er videreført i Destination Viking Levende Historie