Ama prof

 

 

Gränsöverskridande volontärverksamhet på Archaeological Open Air Museums.

Projektets mål är att öka den gränsöverskridande vardagsintegriteten för volontärer genom att öka deras möjlighet till mobilitet och anställningsbarhet inom AOAM (Archaeological Open Air Museums) i Öresundsområdet. Ett delmål är att utveckla volontärverksamheterna för att skapa mervärde för AOAM och öka kvaliteten. Genom utbyte mellan Fotevikens museum i Sverige och Middelaldercentret i Danmark av kunskap, gemensam forskning, personal och volontärer tas rutiner, utbildningsmaterial och handledarmaterial för volontärer fram. Då parterna båda tillhör Öresundsområdet, kommer samarbetet dem emellan att leda till ett grundläggande kunskapshöjande i vikingatid och medeltid i Öresundsområdet.

 

Projektorganisationen

Lead Partner: Fotevikens museum

Projektkoordinator: Sandra Enoksson

Ekonomiansvarig: Anette Ahlrot

Projektansvarig: Björn M. Buttler Jakobsen

Partners:

Middelaldercentret:

Partnerkoordinator: Pia Bach

Partnerleder: Peter Vemming

Ökonomiansvarlig: Martin Sönderskov

Fotevikens museum:

Partnerkoordinator: Sandra Enoksson

Partnerledare: Björn M. Buttler Jakobsen

Ekonomiansvarig: Anette Ahlrot

 

Ansvarsområden:

Hemsidor: Sandra Enoksson

Facebook-sidan: Sandra Enoksson och Pia Bach

Youtube-kanal och film: Peter Vemming Hansen

Text och foto: Sven Rosborn

Kurser och seminarier: Pia Bach

Volontärutbyten: Sandra Enoksson och Jackie Wahrgren

Information och kommunikation: Sandra Enoksson

Administration: Sandra Enoksson